Letno poročilo KS Veliki Gaber – 2. november

KS Veliki Gaber je podalo poročilo za leto 2023 in plan za leto 2024.

Preverite na facebook profilu KS Veliki Gaber