Zbiranje nevarnih odpadkov – 18. junij

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča, da bo dne 18.6.2021 organizirala zbiranje nevarnih odpadkov le iz gospodinjstev s premično zbiralnico v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.

KS VELIKI GABER
Pri gostilni Hlade
Od 12.00 do 12.15 ure

Povzročitelji iz gospodinjstva lahko dostavijo nevarne odpadke na najbližjo zbirno mesto po urniku in nevarne odpadke brezplačno predajo odgovorni osebi, ki jih nato shrani v posebne zabojnike namenjene za začasno hranjenje nevarnih snovi. Predčasno odlaganje nevarnih odpadkov na prevzemna mesta je prepovedano!

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani, skozi celotno leto, sami pripeljejo na zbirni center Globoko, in sicer od ponedeljka do petka med 07.00 in 18.00 uro, ob sobotah pa med 08.00 in 12.00 uro. Ob praznikih in nedeljah je zbirni center zaprt.

Nevarne odpadki predstavljajo tveganje za ljudi in okolje, zato morajo biti predani v originalni embalaži zaradi razvrščanja. Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstva sodijo:

 • jedilna in mazalna olja,
 • baterije in akumulatorji,
 • fluorescentne cevi,
 • zdravila,
 • masti,
 • barve, črnila, itd
 • kemikalije,
 • laki, topila, smole, itd.
 • kisline, baze,
 • lepila,
 • čistila,
 • škropiva,
 • odpadki, kateri vsebujejo živo srebro,
 • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

V akcijo zbiranja nevarnih odpadkov niso vključeni azbestni odpadki in gume!

Prevoz in prevzem nevarnih odpadkov bo za nas izvajal podizvajalec. Vozilo podizvajalca bo označeno z našim logotipom.

Čistilna akcija – 24. april

Krajevna skupnost Veliki Gaber organizira v soboto 24.4.2021 čistilno akcijo naše okolice.

ŠD Veliki Gaber hkrati obvešča, da se nabrani kilometri štejejo tudi v akcijo #Gaber v gibanju.

V kolikor bi se udeležili čistilne akcije je zbirno mesto ob 8. uri pred stavbo KS v Velikem Gabru, kjer boste prejeli vrečke za smeti ter rokavice in nadaljna navodila. (v primeru slabega vremena se akcija prestavi na naslednjo soboto).

Semafor akcija ŠD Veliki Gaber

Cilj: Tokijo – poletne olimpijske igre: 9409.00 km
Trenutno kilometrov: 9283.29 km ; km (0%) | 45.72 km (0.49%) | v aprilu 4508.59 km (48.57%) | v maju 3729.92 km (40.18%) | v juniju 999.06 km (10.76%) |
Do cilja še: 125.71 km

Opravljeno 98.663938782017%
Kilometri skupaj po disciplinah
vsota za hoja: 1140.42 km - (12.28%)
vsota za kolesarjenje: 7891.63 km - (85.01%)
vsota za tek: 251.24 km - (2.71%)

Kilometri po dnevih:
Na dan .. narejenih skupaj 45.72 km
Na dan 01.04.2021 narejenih skupaj 233.90 km
Na dan 02.04.2021 narejenih skupaj 131.39 km
Na dan 03.04.2021 narejenih skupaj 112.26 km
Na dan 04.04.2021 narejenih skupaj 207.48 km
Na dan 05.04.2021 narejenih skupaj 231.06 km
Na dan 06.04.2021 narejenih skupaj 32.82 km
Na dan 07.04.2021 narejenih skupaj 17.45 km
Na dan 08.04.2021 narejenih skupaj 190.29 km
Na dan 09.04.2021 narejenih skupaj 148.98 km
Na dan 10.04.2021 narejenih skupaj 325.14 km
Na dan 11.04.2021 narejenih skupaj 168.17 km
Na dan 12.04.2021 narejenih skupaj 27.34 km
Na dan 13.04.2021 narejenih skupaj 49.60 km
Na dan 14.04.2021 narejenih skupaj 118.09 km
Na dan 15.04.2021 narejenih skupaj 205.37 km
Na dan 16.04.2021 narejenih skupaj 104.87 km
Na dan 17.04.2021 narejenih skupaj 340.49 km
Na dan 18.04.2021 narejenih skupaj 242.35 km
Na dan 20.04.2021 narejenih skupaj 154.61 km
Na dan 21.04.2021 narejenih skupaj 41.05 km
Na dan 22.04.2021 narejenih skupaj 137.46 km
Na dan 23.04.2021 narejenih skupaj 180.81 km
Na dan 24.04.2021 narejenih skupaj 463.15 km
Na dan 25.04.2021 narejenih skupaj 146.92 km
Na dan 26.04.2021 narejenih skupaj 15.25 km
Na dan 27.04.2021 narejenih skupaj 36.88 km
Na dan 28.04.2021 narejenih skupaj 125.64 km
Na dan 29.04.2021 narejenih skupaj 188.54 km
Na dan 30.04.2021 narejenih skupaj 131.13 km
Na dan 01.05.2021 narejenih skupaj 127.98 km
Na dan 02.05.2021 narejenih skupaj 265.18 km
Na dan 03.05.2021 narejenih skupaj 64.94 km
Na dan 04.05.2021 narejenih skupaj 155.14 km
Na dan 05.05.2021 narejenih skupaj 92.51 km
Na dan 06.05.2021 narejenih skupaj 153.37 km
Na dan 07.05.2021 narejenih skupaj 124.01 km
Na dan 08.05.2021 narejenih skupaj 6.13 km
Na dan 09.05.2021 narejenih skupaj 221.00 km
Na dan 10.05.2021 narejenih skupaj 119.90 km
Na dan 11.05.2021 narejenih skupaj 125.61 km
Na dan 12.05.2021 narejenih skupaj 6.63 km
Na dan 13.05.2021 narejenih skupaj 122.48 km
Na dan 14.05.2021 narejenih skupaj 108.19 km
Na dan 15.05.2021 narejenih skupaj 149.74 km
Na dan 16.05.2021 narejenih skupaj 156.49 km
Na dan 17.05.2021 narejenih skupaj 18.30 km
Na dan 18.05.2021 narejenih skupaj 155.25 km
Na dan 19.05.2021 narejenih skupaj 14.17 km
Na dan 20.05.2021 narejenih skupaj 126.25 km
Na dan 21.05.2021 narejenih skupaj 224.91 km
Na dan 22.05.2021 narejenih skupaj 152.94 km
Na dan 23.05.2021 narejenih skupaj 114.90 km
Na dan 24.05.2021 narejenih skupaj 7.55 km
Na dan 25.05.2021 narejenih skupaj 143.44 km
Na dan 26.05.2021 narejenih skupaj 112.19 km
Na dan 27.05.2021 narejenih skupaj 79.11 km
Na dan 28.05.2021 narejenih skupaj 109.15 km
Na dan 29.05.2021 narejenih skupaj 121.02 km
Na dan 30.05.2021 narejenih skupaj 337.23 km
Na dan 31.05.2021 narejenih skupaj 14.04 km
Na dan 01.06.2021 narejenih skupaj 135.13 km
Na dan 02.06.2021 narejenih skupaj 74.03 km
Na dan 03.06.2021 narejenih skupaj 132.89 km
Na dan 04.06.2021 narejenih skupaj 169.92 km
Na dan 05.06.2021 narejenih skupaj 204.47 km
Na dan 06.06.2021 narejenih skupaj 62.38 km
Na dan 08.06.2021 narejenih skupaj 15.11 km
Na dan 10.06.2021 narejenih skupaj 38.44 km
Na dan 11.06.2021 narejenih skupaj 10.42 km
Na dan 12.06.2021 narejenih skupaj 100.48 km
Na dan 13.06.2021 narejenih skupaj 14.35 km
Na dan 14.06.2021 narejenih skupaj 20.12 km
Na dan 15.06.2021 narejenih skupaj 21.22 km

Kilometri na osebo po disciplinah
skupna vsota za osebo AndrejB: 1695.94 km in po disciplinah hoja: 7.36 km - kolesarjenje: 1610.30 km - tek: 78.28 km
skupna vsota za osebo Boris: 5247.39 km in po disciplinah hoja: 38.08 km - kolesarjenje: 5144.09 km - tek: 65.22 km
skupna vsota za osebo Matej: 431.7 km in po disciplinah hoja: 51.92 km - kolesarjenje: 280.31 km - tek: 99.47 km
skupna vsota za osebo 4: 63.79 km in po disciplinah hoja: 8.52 km - kolesarjenje: 55.27 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 5: 301.58 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 301.58 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 6: 4 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 4.00 km
skupna vsota za osebo 7: 50.45 km in po disciplinah hoja: 50.45 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 8: 100.7 km in po disciplinah hoja: 100.70 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo Tone55: 320.45 km in po disciplinah hoja: 320.45 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo otrok10: 72.61 km in po disciplinah hoja: 68.82 km - kolesarjenje: 3.79 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo otrok11: 60.12 km in po disciplinah hoja: 60.12 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo Barbi: 76.87 km in po disciplinah hoja: 76.87 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 13: 16.7 km in po disciplinah hoja: 16.70 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 14: 79.59 km in po disciplinah hoja: 79.59 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo Naj : 291.68 km in po disciplinah hoja: 11.03 km - kolesarjenje: 280.65 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 16: 186.81 km in po disciplinah hoja: 23.84 km - kolesarjenje: 162.97 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 17: 65.81 km in po disciplinah hoja: 24.17 km - kolesarjenje: 41.64 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 18: 15.09 km in po disciplinah hoja: 4.09 km - kolesarjenje: 11.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 19: 38.94 km in po disciplinah hoja: 38.94 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 20: 4.26 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 4.26 km
skupna vsota za osebo 21: 10.04 km in po disciplinah hoja: 10.04 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 22: 10.04 km in po disciplinah hoja: 10.04 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 23: 7.53 km in po disciplinah hoja: 7.53 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 24: 44.55 km in po disciplinah hoja: 44.55 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 25: 28.69 km in po disciplinah hoja: 28.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 26: 16.69 km in po disciplinah hoja: 16.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 27: 13.69 km in po disciplinah hoja: 13.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 28: 18.69 km in po disciplinah hoja: 18.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 29: 8.69 km in po disciplinah hoja: 8.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km

Gaber v gibanju – zbiranje kilometrov – 1.4. – 30.6.2021

Ker so v veljavi omejitveni ukrepi za skupinske športe in druženja ter omejitve za izvajanje aktivnosti v notranjih objektih želimo z akcijo “Gaber v gibanju” spodbuditi čim več ljudi k gibanju, dati eden drugemu motivacijo pa tudi možnost odkrivanja novih poti in tras. Z aktivnostjo tudi obeležujemo 20 let gibanja Športnega društva Veliki Gaber.

PRAVILA

Trajanje: 1. 4. – 30. 6. 2021

Kdo lahko sodeluje: Vsi prebivalci Krajevne skupnosti Veliki Gaber in člani Športnega društva Veliki Gaber (ob poravnani članarini za 2021)

Discipline: pohodništvo, tek, kolesarjenje

Kategoriji: ženske, moški

Način beleženja kilometrov:
Kilometre je potrebno beležiti preko ustrezne aplikacije na telefonu, uri, kolesarskem števcu ipd. Primeri aplikacij so npr. Strava, Komoot, Sport tracker, aplikacije za zdravje. O izvedenih kilometrih je potrebno poslati dokazilo – pošlje se posnetek zaslona (npr. slika ali print screen) na spodnje kontakte. Dokazila se pošilja sproti, lahko tudi občasno za več aktivnosti skupaj.

Kontakti, kjer se zbirajo kilometri:
– sportno.drustvovg@gmail.com ali
– VIBER skupina “Gaber v gibanju” https://invite.viber.com/?g=U1O4HNARI02Ln-wYs5D9nuKgefl1pQdT

Za vključitev v akcijo zbiranja kilometrov je potrebno zaradi obdelave osebnih podatkov podati soglasje.

Z namenom medsebojne motivacije se bodo določeni dosežki in trase sproti objavljajo na FB profilu Športno društvo Veliki Gaber, ob soglasju udeleženca. oz. lahko tudi sami – ob objavi označite hashtag #Gabervgibanju.

Ob zaključku akcije Gaber v gibanju bo izvedena razglasitev najboljših posameznikov.

V primeru nepravilnosti, suma goljufij ipd. bo o morebitni izločitvi posameznika odločal organizacijski odbor društva.

Vabljeni k sodelovanju in k delitvi informacije!

Športno društvo Veliki Gaber

Obvestilo o javnem pozivu Slovenskega podjetniškega sklada – vavčerji za podjetnike – 19. februar

Slovenski podjetniški sklad je 12. 2. 2021 objavil 13 vavčerskih pozivov:

VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti
VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke
VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
VAV-8 Vavčer za digitalni marketing
VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije
VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost
VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb
VAV-12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
VAV-13 Vavčer za prenos lastništva
VAV-14 Vavčer za prototipiranje

Rok za oddajo: Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023 oz. do porabe sredstev

Usposabljanje “poljedelec / poljedelka” – 18. februar

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto vas vabi na 40 – urno usposabljanje POLJEDELEC/POLJEDELKA. Zaradi epidemije Covid-19 bodo tečaj izvedli na daljavo preko aplikacije ZOOM.

Usposabljanje je namenjeno vsem zainteresiranim za pridobitev dodatnih znanj s tega področja, MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ in ostalim, ki nimajo ustrezne kmetijske izobrazbe, za namen kandidiranja na javne razpise PRP, saj je tečaj referenca tudi za PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK).

Stroški usposabljanja znašajo 213,50 EUR z DDV. Pred začetkom usposabljanja dobite gradivo.

Predhodne prijave zbirajo na tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si. Pri prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke:

– PRIIMEK in ime (tudi dekliški priimek)
– Polni naslov stalnega bivališča
– KONTAKT: E-naslov in telefonsko številko
– Datum rojstva
– KMG_MID

Usposabljanje bo organizirano, v kolikor bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov. Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 306 183 (Tatjana Kmetič Škof).

Vljudno vabljeni!

Urnik usposabljanja

Vabilo k vpisu otrok v vrtec – 1. februar

VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Vpis bo potekal od 1. 2. do 10. 2. 2021.

Za vpis otroka izpolnite obrazec z naslovom Vloga za sprejem otroka v vrtec v občini Trebnje, ki je objavljen na naši spletni strani. Izpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov vrtca: VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER, VELIKI GABER 41, 8213 VELIKI GABER.

Starši lahko oddate vlogo za vpis v le en javni vrtec v Občini Trebnje. Vloga velja za šolsko leto 2021/2022, za katerega bo vložena.

Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo oddane na pošto do 10. 2. 2021 v skladu z določili Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS 43/2014 in spremembe).

Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali zapisnika timskega sestanka Centra za zgodnjo obravnavo otrok.

V času vpisa lahko starši že vključenih otrok vložijo vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vrtcema. V tem primeru izpolnite obrazec Vloga za premestitev otroka, ki je objavljen na naši spletni strani.

Staršem otrok, ki že obiskujejo naš vrtec, otroka ni potrebno ponovno vpisati.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 34 88 111 (svetovalna služba vrtca).

Obvestilo kmetovalcem – 29. januar

Občina Trebnje nosilce kmetijskih gospodarstev na območju Občine Trebnje obvešča, da bo Občina Trebnje tudi v letu 2021 na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 3/21), sofinancirala zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali do na nacionalni ravni dovoljene stopnje 65%. Pri sklenitvi kmetijskih zavarovanj, vam bodo v izbrani zavarovalnici že obračunali sofinancirano zavarovalno premijo v višini 55%, razliko do dovoljenih 65% vam bo na podlagi oddane vloge na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje ter fotokopije zavarovalne police zavarovanja, sofinancirala še Občina Trebnje.

O objavi razpisa boste obveščeni naknadno na naši spletni strani, v Glasilu občanov in drugih sredstvih javnega obveščanja. Za morebitne informacije lahko pokličete na tel. 07 34 81 138 ali pišete na e-naslov: silva.kek@trebnje.si.

Poziv javnosti za posredovanje predlogov lokacij za merjenje hitrosti – 26. januar

Glede na statistične podatke, da se na nekaterih lokacijah še vedno visoko prekoračene hitrosti, bo medobčinsko redarstvo tudi v tem letu izvajalo merjenje hitrosti. Namreč prevelika hitrost je še vedno glavni krivec vseh prometnih nesreč.

Vabimo vas, da podate svojo pobudo oz. željo za postavitev merilca hitrosti na e-naslov: souod@novomesto.si. Prav tako vas vabijo, da posredujete tudi druge predloge oz. pobude, ki se nanašajo na delo občinskega redarstva.

Skupaj prispevajmo za večjo varnost v prometu!

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Merjenje hitrosti – 26. januar

Medobčinski inšpektorat in redarstvo obvešča:

Da bo medobčinsko redarstvo v januarju izvajalo merjenje hitrosti s samodejno merilno napravo za nadzor prometa, s katero se prekrški slikovno dokumentirajo.

Meritve se bodo praviloma opravljale znotraj strnjenih naselij, na območjih, kjer je promet povečan, v okolici šol in vrtcev ter na vpadnicah v naselje.

Voznike opozarjamo, naj upoštevajo omejitve hitrosti. Namen meritev hitrosti v cestnem prometu je zagotovitev varnosti in preprečevanje prometnih nesreč, saj je ravno hitrost na slovenskih cestah glavni dejavnik prometnih nesreč.

Informacije hitrosti znotraj KS Veliki Gaber

Podpora PGD Veliki Gaber – 20. januar


PGD se zahvaljuje vsem, ki jih s svojimi sredstvi podpirajo. Še posebej v večjih intervencijah, kot je bila nedavno v Biču, se poškoduje veliko opreme, ki jo lahko na ta način obnovimo. Hvala!

Vsi, ki bi radi podprli PGD lahko to storite na:
PGD Veliki Gaber
Veliki Gaber 42, 8213 Veliki Gaber
TRR: SI56 0297 1001 2228 227
Koda namena: CHAR
Namen: Podpora

Odštevanje do novega leta 2021

Še druge države in mesta, ki gredo v novo leto

Dan ura Ime države, ki gre v novo leto Mesto v državi
Četrtek 11:00 Samoa and Christmas Island/Kiribati Kiritimati, Apia, Salelologa (Savai’i)
Četrtek 11:15 Chatham Islands/New Zealand Chatham Islands
Četrtek 12:00 New Zealand with exceptions and 5 more Auckland, Suva, Wellington, Nukualofa
Četrtek 13:00 Small region of Russia and 6 more Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa, Majuro
Četrtek 14:00 Much of Australia and 8 more Melbourne, Sydney, Canberra, Honiara
Četrtek 14:30 Small region of Australia Adelaide, Broken Hill, Ceduna
Četrtek 15:00 Queensland/Australia and 6 more Brisbane, Port Moresby, Hagåtña
Četrtek 15:30 Northern Territory/Australia Darwin, Alice Springs, Tennant Creek
Četrtek 16:00 Japan, South Korea and 5 more Tokyo, Seoul, Pyongyang, Dili, Ngerulmud
Četrtek 16:15 Western Australia/Australia Eucla
Četrtek 17:00 China, Philippines and 10 more Beijing, Hong Kong, Manila, Singapore
Četrtek 18:00 Much of Indonesia, Thailand and 7 more Jakarta, Bangkok, Hanoi, Phnom Penh
Četrtek 18:30 Myanmar and Cocos Islands Yangon, Naypyidaw, Mandalay, Bantam
Četrtek 19:00 Bangladesh and 6 more Dhaka, Almaty, Bishkek, Thimphu, Astana
Četrtek 19:15 Nepal Kathmandu, Pokhara, Biratnagar, Dharan
Četrtek 19:30 India and Sri Lanka New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore
Četrtek 20:00 Pakistan and 8 more Tashkent, Islamabad, Lahore, Karachi
Četrtek 20:30 Afghanistan Kabul, Kandahar, Mazari Sharif, Herat
Četrtek 21:00 Azerbaijan and 8 more Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Port Louis
Četrtek 21:30 Iran Tehran, Rasht, Esfahãn, Mashhad, Tabriz
Četrtek 22:00 Moscow/Russia and 22 more Moscow, Ankara, Baghdad, Nairobi
Četrtek 23:00 Greece and 31 more Cairo, Athens, Bucharest, Johannesburg
Petek 00:00 Germany and 46 more Brussels, Madrid, Paris, Rome, Algiers
Petek 01:00 United Kingdom and 23 more London, Dublin, Lisbon, Accra, Reykjavik
Petek 02:00 Cabo Verde and 2 more Praia, Ponta Delgada, Ittoqqortoormiit
Petek 03:00 Regions of Brazil and South Georgia/Sandwich Is. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia
Petek 04:00 Argentina, regions of Brazil and 9 more Buenos Aires, Santiago, Asuncion
Petek 04:30 Newfoundland and Labrador/Canada St. John’s, Mary’s Harbour
Petek 05:00 Some regions of Canada and 28 more Caracas, La Paz, San Juan, Santo Domingo
Petek 06:00 Regions of USA and 14 more New York, Washington DC, Detroit, Havana
Petek 07:00 Regions of USA and 9 more Mexico City, Chicago, Guatemala City
Petek 08:00 Some regions of USA and 2 more Calgary, Denver, EdPonedeljekton, Phoenix
Petek 09:00 Regions of USA and 4 more Los Angeles, San Francisco, Las Vegas
Petek 10:00 Alaska/USA and regions of French Polynesia Anchorage, Fairbanks, Juneau, Unalaska
Petek 10:30 Marquesas Islands/French Polynesia Taiohae
Petek 11:00 Small region of USA and 2 more Honolulu, Rarotonga, Adak, Papeete
Petek 12:00 American Samoa and 2 more Alofi, Midway, Pago Pago
Petek 13:00 Much of US Minor Outlying Islands Baker Island, Howland Island

Tudi letos prihaja dedek Mraz

Občina Trebnje tudi letos organizira obdarovanje otrok v veselem decembru in obvešča starše, da bodo otroci v naslednjih dneh prejeli obvestilo o terminu in načinu prevzema darila.

Do obdarovanja so upravičeni otroci rojeni v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019.

Občinska uprava Občine Trebnje

Na kratko o Dedku Mrazu (vir Wikipedia). V slovenski kulturi se je utrdil v času Jugoslavije. Temelji na ruskih legendah okoli leta 1930, kjer se imenuje Дед Мороз (Ded Moroz) in je poročen s starko Zimo, ki se po rusko imenuje Зима-старуха (Zima-staruha). V letu 1999 so v ruskem mestu Veliki Ustjug (Великий Устюг) začeli tržiti turistični projekt »Domovina dedka Mraza«, vendar to ni edino mesto, ki se poteguje za ta naziv.

V Sloveniji je obveljalo, da Dedek Mraz živi pod Triglavom, slikar Maksim Gaspari pa je poskrbel za njegovo zunanjo podobo v slovenskem prostoru. Obleka, ki jo nosi je slovenska, s slovenskimi vzorci na plašču ter tradicionalno polhovko na glavi.

Dedek Mraz ima vse otroke zelo rad in ne dela nikakršnih razlik med njimi. O njem obstaja veliko različnih pesmic, še najbolj znana je Siva kučma, bela brada, ki jo je napisal Janez Bitenc.