Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Veliki Gaber ima namen:

  • nakup nadstandardne opreme (igrala, audio-vizualna oprema),
  • zvišanje standarda predšolskega programa in pouka (učila, didaktični pripomočki),
  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka oz. razreda, ki se ne financira iz rednega programa (lutkovne predstave, gledališče, nastopi umetnikov, pevcev),
  • pomoč socialno šibkim učencem in otrokom v vrtcu pri udeležbi v šoli v naravi, taborih, ekskurzijah, ogledih predstav, prireditev…

Šolski sklad sestavljajo predstavniki vrtca, šole in staršev.