Odvoz odpadkov

Ekološki otoki v KS Veliki Gaber

Urnik odvoza odpadkov v naši KS.

Glede na urnik rednega odvoza odpadkov v letu 2024 so naselja: Dolenje Prapreče, Gorenje Prapreče, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Gor. Nemška vas, Gor. Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Kamni Potok, Korenitka, Krtina, Kukenberk, Mačji Dol, Mali Videm, Mrzla Luža, Muhabran, Potok, Roje pri Čatežu, Stranje pri Velikem Gabru, Šentlovrenc, Škovec, Štefan pri Trebnjem HŠ 13-15, Trebanjski vrh, Trnje, Velika Loka, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek, Žubina uvrščena v CONO 1. Odvoz odpadkov bo v vaši coni potekal po spodnjem razporedu

Glede na urnik rednega odvoza odpadkov v letu 2024 so naselja: Arčelca, Bič, Cesta, Dobravica pri Velikem Gabru, Dol. Podšumberk, Gor. Podšumberk, Gombišče, Gorica na Medvedjeku, Log pri Žužemberku, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Martinja vas, Medvedjek, Orlaka, Pristavica pri Velikem Gabru, Replje, Sela pri Šumberku, Stehanja vas, Velike Dole, Veliki Gaber, Volčja Jama, Vrtače, Zagorica pri Velikem Gabru, Zavrh uvrščena v CONO 2. Odvoz odpadkov bo v vaši coni potekal po spodnjem razporedu: