ŠD ZPE

V krajevni skupnosti imamo Športno društvo ZPE

KUD dr. PETRA DRŽAJA


KUD dr. Petra Držaja se je registriral leta 1967. Na začetku je v njegovem okviru deloval ženski pevski zbor, kasneje pa so se pridružili še moški glasovi in društvo je delovalo kot mešani pevski zbor. Od šolskega leta 2006/07 pa smo se vrnili na začetek, saj društvo deluje kot ženski pevski zbor.

Ženski pevski zbor se redno udeležuje občinske revije pevskih zborov. Z veseljem pa se odzovemo tudi povabilom na prireditve ob različnih priložnostih v naši občini in krajevni skupnosti.

2.4.2016 smo organizirale samostojni letni koncert, na katerem se je predstavil Ženski pevski zbor, Mladinski pevski zbor, učenci OŠ Veliki Gaber, mladi ustvarjalci, gost večera pa je bil Sašo Balant. 14.5.2016 je potekala Občinska revija, na kateri smo tudi sodelovale. 18.6.2016 je potekala prireditev »Iz trebanjskega koša«, na kateri smo se predstavile tudi me. 10.9.2016 se je v Velikem Gabru odvijala dvodnevna prireditev »Praznik korenja«. Skupaj z mladinskim zborom se je predstavilo tudi naše
društvo.

Tudi letos, 18.3.2017 smo že organizirale samostojni letni koncert na katerem je sodeloval ženski pevski zbor, kot tudi mladinski pevski zbor, plesna skupina OŠ Veliki Gaber in mladi glasbeniki. Gost večera je bil Nejc Grm.

Rdeči križ

Območno združenje Rdečega križa Trebnje deluje v okviru Rdečega križa Slovenije, ki je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na področju Republike Slovenije. Organizirana je kot enotno društvo, ki deluje v 12-ih regijah, 56-ih območnih združenjih in 916 krajevnih organizacijah Rdečega križa v Sloveniji.

Rdeči križ Slovenije deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. V lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši; zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski; v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih; spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja; uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog ter širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.

Gubčeva cesta 16
8210 Trebnje

Tel.: (07) 348 27 70
Fax: (07) 348 27 71

Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Veliki Gaber ima namen:

  • nakup nadstandardne opreme (igrala, audio-vizualna oprema),
  • zvišanje standarda predšolskega programa in pouka (učila, didaktični pripomočki),
  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka oz. razreda, ki se ne financira iz rednega programa (lutkovne predstave, gledališče, nastopi umetnikov, pevcev),
  • pomoč socialno šibkim učencem in otrokom v vrtcu pri udeležbi v šoli v naravi, taborih, ekskurzijah, ogledih predstav, prireditev…

Šolski sklad sestavljajo predstavniki vrtca, šole in staršev.

Društvo podeželjskih žena Tavžentroža

Krajevni odbor Veliki Gaber trenutno šteje 34 članic.

Zajema Veliki Gaber z okoliškimi vasmi. V začetku, to je pred 35 leti smo bile članice v večini kmečke ženske. Ko smo se preimenovale v Društvo podeželskih žena Tavžentroža, so se nam pridružile tudi ostale žene s podeželja.

Glavni namen našega društva je izobraževanje. Udeležujemo se tečajev in delavnic s področja kulinarike, pridelave zdrave hrane, ohranjanja podeželja, ureditev doma in okolice, i.t.d.

Na vsakoletnem srečanju članic, si izmenjamo izkušnje ter se malo poveselimo. Ob različnih prireditvah se v sodelovanju z drugimi društvi predstavimo s svojimi izdelki.

ŠD Veliki Gaber

Športno društvo Veliki Gaber je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom aktivnega druženja in športnih dejavnosti naših krajanov.

Vsako leto organizirajo že tradicionalni medvaški turnir v malem nogometu, kolesarski maraton in rekreacije različnih dejavnosti.

Za kratka obvestila ima društvo vzpostavljeno skupino, v Viber aplikaciji, ‘Gaber v gibanju’.

Vabljeni na aktivnosti v sezoni 2022/23:

  • Košarka, vsako sredo od 19:00 do 20:30 ure v telovadnici OŠ Veliki Gaber.
  • Kolesarjenje, vsako nedeljo ob 10.00 zbor pred OŠ Veliki Gaber.
  • Tek, vsak četrtek ob 18.00 zbor pred OŠ Veliki Gaber.
  • Za namizni tenis, nogomet se še zbirajo zaintersenti.
  • Javite se preko maila sportno.drustvovg@gmail.com

Dogodke podpira: Občina Trebnje
Hvala za prostor: Krajevna skupnost Veliki GaberOŠ Veliki Gaber

Več info na sportno.drustvovg@gmail.com

PGD Veliki Gaber

Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Gaber

V krajevni skupnosti imamo prostovoljno gasilsko društvo.