Društvo podeželjskih žena Tavžentroža

Krajevni odbor Veliki Gaber trenutno šteje 34 članic.

Zajema Veliki Gaber z okoliškimi vasmi. V začetku, to je pred 35 leti smo bile članice v večini kmečke ženske. Ko smo se preimenovale v Društvo podeželskih žena Tavžentroža, so se nam pridružile tudi ostale žene s podeželja.

Glavni namen našega društva je izobraževanje. Udeležujemo se tečajev in delavnic s področja kulinarike, pridelave zdrave hrane, ohranjanja podeželja, ureditev doma in okolice, i.t.d.

Na vsakoletnem srečanju članic, si izmenjamo izkušnje ter se malo poveselimo. Ob različnih prireditvah se v sodelovanju z drugimi društvi predstavimo s svojimi izdelki.