Veliki Gaber

KS Veliki Gaber leži na zahodnem delu občine Trebnje, v njej pa v 14 naseljih prebiva 1282 prebivalcev. Center krajevne skupnosti je Veliki Gaber z nadmorsko višino 348 metrov in 317 prebivalci ter z na razglednem hribu zgrajeno renesančno-baročno cerkvico svetega Urha. Na zelo zgodnjo poseljenost tega območja v zgodovini opozarjajo najdbe iz halštatske dobe, prazgodovinsko gradišče na Medvedjeku in keltsko grobišče, odkrito pri gradnji avtoceste v Zagorici pri Velikem Gabru.  Na poseljenost v rimskih časih opozarjajo rimski grobovi pri Gombišču, delno odkrito rimsko grobišče na ledini Smrdišče pri vasi Žubina in ime vasi Cesta, ki je nastala ob nekdanji rimski cesti. Na Medvedjeku je v preteklosti obstajal Medvedji grad, imenovan tudi Stari grad, o katerem pa ni več sledov. Hrib je ime dobil po medvedih, ki so jih lovili v jame, katerih sledovi so še vedno opazni. Na Medvedjeku so bile med NOB velikokrat bitke med partizani in okupatorji, na kar spominja spomenik partizana.

Video predstavitev KS Veliki Gaber