DU Veliki Gaber

Društvo upokojencev Veliki Gaber je bilo ustanovljeno leta 2009. Prva predsednica društva je bila gospa Jožefa Štrempfelj. Društvo je vodila vse do leta 2022. Leta 2019 smo praznovali 10. obletnico uspešnega delovanja našega društva za kar smo prejeli Priznanje občine Trebnje in Priznanje PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Sedanji predsednik DU Veliki Gaber je gospod Marjan Anžlovar (Frenk). V Društvo je trenutno včlanjenih 222 članov iz Velikega Gabra in širše okolice.
DU Veliki Gaber je že leta 2011 ustanovilo Rastočo knjigo Velikega Gabra z okolico. Snovali so jo gospa Jožefa Štrempfelj s sodelavci. V Rastoči knjigi, ki je na ogled v Domu krajanov, so zbrani opisi ljudi, ki so s svojim delom veliko doprinesli k razvoju kraja in okolice Velikega Gabra.
V DU deluje več sekcij, kjer se člani udejstvujejo po svojih interesih.

 • Športna sekcija: vodja Jože Praznik
 • Pohodniška sekcija: vodja Tone Miklavčič
 • Folklorna skupina: vodja Štefka Gliha
 • Ročna dela: vodja Barbara Bregar
 • Gledališka sekcija: vodja Jožefa Štrempfelj
 • sekcija Starejši za starejše: vodja Ljudmila Kos Jerčič

Predsednik DU ima uradne ure v Domu krajanov vsako prvo sredo v mesecu od 15.00 do 17.00. Za pobude in vprašanja krajanov in članov DU je društvo dosegljivo tudi na elektronskem naslovu: du.velikigaber@gmail.com .


Društvo upokojencev Veliki Gaber ima sedež v Domu krajanov v Velikem Gabru; vhod iz zadnje strani.

Vabilo za na prijeten izlet po Dolenjski, ki bo v sredo, 22. maja 2024 ob 7.uri izpred stavbe KS v Velikem Gabru. Skrbno smo izbrali zanimive destinacije.
Ogledali si bomo:

 • Muzej na prostem, kjer so bili samostanski ribniki.
 • Kartuzija Pleterje, edino še delujoči kartuzijski samostan.
 • Novi Lurd, romarska kapelica Matere božje.
 • Šentjernej, vse znamenitosti kraja nam bo predstavil bivši župan in predsednik DU Šentjernej.
 • Kosilo v restavraciji »pri farovžu« v Šentjerneju.
 • Kostanjevica na Krki, voden ogled galerije Božidarja Jakca.

Program je pripravila lokalna vodnica Joži Štremfelj.
Cena izleta znaša 40 evrov na osebo v kar je vključeno: prevoz, sendvič, kosilo, 2x vstopnina
Izlet bo izveden,če se bo prijavilo vsaj 35 naših članov,kajti pri manjšem številu so stroški preveliki.
Še nekaj obvestil. Kopalni izleti v Izolo: junij, julij, avgust. Avtobus bo vozil ob sobotah. Cena prevoza je 18 evrov. Po predhodni prijavi je možno kopanje v bazenih za 8 evrov in kosilo za 17 evrov.

Pokličite Joži Štrempfelj na tel: 041 528 913
LEPO VABLJENI.

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA SOCIALA IN STAREJŠI ZA STAREJŠE ZA LETO 2023
Program izvajajo koordinatorka in 6 prostovoljcev. Do I. polletja 2023 sta bila še dva prostovoljca, vendar je umrl g. Lojze Bregar, ga. Justina Namar pa iz zdravstvenih razlogov ne more več opravljati tega dela.

Prostovoljci programa „sociala in starejši za starejše“ DU Veliki Gaber smo 10.10. 2023 organizirali izlet starostnikov KS Veliki Gaber in Sela Šumberk. Ker so bile ponudbe za prevoz z avtobusom previsoke, smo se odločili, da bomo prostovoljci s svojimi osebnimi vozili organizirali izlet na Dvor pri Žužemberku.

Prostovoljci so udeležence pripeljali ob 9.00 uri pred stavbo KS Veliki Gaber. Starostnikov je bilo 17, 5 prostovoljcev in predsednik DU. Prisotnim smo razdelili hladno vodo in se razporedili po avtomobilih.

Pot nas je vodila preko Žužemberka do Dvora, kjer smo si ob 10. uri ogledali železolivarski muzej. Vodja muzeja nam je predvajala film o delovanju železarne in livarne. Nato smo si ogledali razstavljene predmete, ki so jih izdelovali. Naši udeleženci so nam z iskricami v očeh pripovedovali o razstavljenih predmetih, ki so jih tudi sami uporabljali pri vsakodnevni uporabi. Nato smo si ogledali še razstavo slik slikarke iz Dvora, ki upodablja naravo in reko Krko.

Po ogledu smo se odpravili v bližnji Blatnikov hram, kjer smo imeli kosilo. Po kosilu smo obdarili dve udeleženki – jubilantki, ki sta imeli ena 90, druga pa 80 let. Po priietnem druženju smo se odpravili domov. Vsi udeleženci so bili z izletom zadovoljni.

1. 12. 20223 smo v bifeju „Marina“ v Velikem Gabru organizirali prednovoletno srečanje starostnikov (80 +). Udeležilo se je 27 starostnikov, 6 prostovoljcev, predsednik DU Marjan Anžlovar in fotograf. Starostnike, ki niso imeli prevoza, so pripeljali prostovoljci. Učenci OŠ Veliki Gaber so pod vodstvom dveh mentoric pripravili kulturni program, ki je zajemal recitatorske, pevske in plesne nastope. Na koncu so nastopili še učenci harmonikarji, ki obiskujejo glasbeno šolo v Velikem Gabru. Zaigrali so slovenske narodne pesmi. Vsi navzoči smo z njimi zapeli in vzdušje je bilo enkratno. Mentorici in učence smo nagradili s skromnimi sladkimi darili.

Vsi navzoči starostniki so prejeli novoletno čestitko. Tistim starostnikom, ki se niso mogli udeležiti prednovoletnega srečanja, pa so prostovoljci odnesli darila z novoletno čestitko.

Po kulturnem programu sta prisotne nagovorila koordinatorka programa „sociala“ Ljudmila Kos Jerčič in predsednik DU Veliki Gaber Marjan Anžlovar. Nato pa je sledilo kosilo in prijetno druženje.
Ob tej priliki bi se še enkrat zahvalila za donacijo, ki jo je prispeval GP Avto Gregor Pajk,s.p. Brez njegove donacije ne bi mogli izvesti prednovoletnega srečanja starostnikov, saj ZDUS ni mogel povrniti vseh stroškov, ker je ostal brez glavnega sponzorja, t.j. bila Zavarovalnica Vzajemna.
Prostovoljci so v letu 2022 opravili 180 obiskov starejših (redni obiski, obiski jubilantov, anketiranje, e-oskrba, podaljšanje vloge za varstveni dodatek in denarno socialno pomoč).
Prostovoljci programa „starejši za starejše“ DU Veliki Gaber smo v letu 2023 opravili 170 obiskov starejših krajanov KS Veliki Gaber in Sela Šumberk. Opravili so redne obiske, obiske jubilantov (80 +), obiske za prijavo v program e-oskrba za starostnike, ki živijo sami ali pa so večji del dneva sami, vabila za izlet na Dvor in prednovoletno srečanje starostnikov (80 +). Prostovoljci so opravili tudi prevoz starostnikov na izlet na Dvor in prednovoletno srečanje. Za eno krajanko se je izpolnila vloga za podaljšanje prejemanja varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči. Prostovoljcem so bile izplačane nagrade za prostovoljsko delo za I. in II. polletje 2022 in potni stroški v višini 0,43 € za prevoženi kilometer.

Ob tej priliki bi prosila člane našega društva, da se pridružite in postanete prostovoljec, saj je zaradi vedno večjega števila starostnikov obremenitev res velika.

Ljudmila Jerčič Kos

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO DRUŠTVA UPOKOJENCEV VELIKI GABER
Na prvi seji društva, marca 2023, sem bil s strani upravnega odbora, potrjen za petletni mandat, kot vodja Komisije za šport in rekreacijo.
Od predhodnika Antona Fortuna sem bil seznanjen z nalogami v tem mandatu. Za njegovo predhodno aktivno delo na področju športa in rekreacije se mu prav lepo zahvaljujem.
Na skupnem sestanku članov smo se dogovorili, da izmed šestih športnih disciplin, ki jih izvajamo tako ženske kot moški, določimo vodje posameznih športov in tedenski urnik vaj.

Vodje so:

BALINANJE – Stane KOCJAN
KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI – Alojz BREGAR
ORIENTACIJSKO POHODNIŠTVO – Jože PRAZNIK
PETANKA – Danilo CENCEL
PIKADO – Valerija PRAZNIK
STRELJANJE – Rudi PRAZNIK
ŠTRBUNK – Jože PRAZNIK

Prijavili smo se na 47. športne igre pokrajinske zveze društev upokojencev dolenjske in bele krajine. Po ustaljenem urniku smo se udeleževali druženja in vaj za tekmovanje. Tekmovali smo od 12. aprila pa do 5. junija. Posamezno ženske, posamezno moški ali pa mešano. Uvrstitve so bile različne, od 4. mesta pa do 25. mesta od udeleženih 35-ih društev. V skupni razvrstitvi pa smo dosegli 12. mesto.
Vseh teh vaj in tekmovanj se je udeležilo 10 žensk in 14 moških. Za potrebe nove igre ŠTRBUNK smo prihranili nekaj denarnih sredstev, saj smo člani sami izdelali obe igralni deski in vrečke za metanje v luknjo.
Ime našega društva pa smo zastopali na občinskem prazniku na Mirni, kjer smo tekmovali v petanki in na otvoritvi igrišča društva upokojencev Trebnje, kjer smo ravno tako tekmovali v petanki.
Poleg rednega vzdrževanja društvenega igrišča balin steze in prostora za petanko, smo zamenjali slabe lesene letve na štirih klopeh in prebarvali z beltonom ter uredili okolico.

Vsem sodelujočim članom se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v ekipah. Posebna zahvala pa gre predsedniku društva za razumevanje in denarno pomoč, kajti brez nje ne bi izpeljali teh tekmovanj.
Za konec pa izrekam še zahvalo pokojnemu članu Alojzu Bregarju, ki nas je zapustil lani. Hvala mu za vse, kar je dobrega storil v športne namene društva.

Za naprej pa vabim vse, tako ženske kot moške člane, ki se čutijo fizično sposobni za sodelovanje pri športnih disciplinah, da se nam pridružijo.

Vodja športne-rekreacijske sekcije DU Veliki Gaber
Jože Praznik

POROČILO FS VEČERNE ZARJE ZA LETO 2023.
Fs Večerna Zarja Veliki Gaber DU je imela v letu 2023 17.nastopov . Prvi nastop je bil na Občnem zboru 26-02-2023 DU Veliki Gaber v Temenici. Z veseljem smo se udeležilo Maroltovega srečanja  folklornih skupin v Šentjerneju. Dosegli smo lepo oceno glede na našo povprečno starost 75.let.
V maju smo se udeležilo prireditve –teden ljubiteljske kulture v Velikem Gabru. Ker plešemo splet »ČEBELICE«, smo na Lanšprežu zaplesali ob razvitju čebelarskega prapora.  Nastopi so se vrstili v Dragi pri Šentrupertu(obujanje starih običajev), Škofljici, Predgradu,Borovnici, Novem mestu, Veliki Loki in v domovih starejših v DSO Trebnje in Šmarjete.
Vsako leto pa se udeležimo vsaj enega izmed projektov predstavitve« SLOVENIJA V TUJINI.« Nastopili smo v PRAGI. Poželi smo daleč največji aplavz. S plesom in oblačili smo predstavili naš kraj, občino in tudi našo prelepo Slovenijo.  
Ker nas pestijo finančne težave, se največ financiramo z lastnimi sredstvi. Hvala vsem,ki so nas finančno podprli na tak ali drugačen način.
Predsednica sekcije FS Večerne Zarje
Štefanija Gliha

IZLET STAROSTNIKOV DU VELIKI GABER
10. 10. 2023 smo prostovoljci programa “Starejši za starejše” DU Veliki Gaber organizirali izlet starostnikov od 80 let in več. 14 udeležencev smo prostovoljci peljali s svojimi osebnimi vozili. Na Dvoru pri Žužemberku smo si ogledali železo-livarski muzej in zbirko izvornih ulitkov, zgodovino livarstva na Dvoru, demonstracijo taljenja, izdelave forme in litja. Udeleženci so nam pripovedovali, katere od videnih izdelkov so sami uporabljali v mladih letih. Kosilo smo imeli v Blatnikovem hramu.
Po kosilu je prisotne nagovorila koordinatorka programa “Starejši za starejše” Ljudmila Kos Jerčič in predsednik DU Veliki Gaber Marjan Anžlovar. Pohvalil je delo prostovoljcev, ki se po svojih najboljših močeh trudijo, da starostnike obiskujejo in jim dajo vedeti, da so še vedno del te družbe in nas vse bogatijo s svojimi izkušnjami.
Med udeleženci sta bili tudi dve jubilantki: Trlep Marija – 90 let in Ljudmila Udovič – 80 let. Pripravili smo jim presenečenje in jim voščili ob jubileju. Vsi se že veselimo prednovoletnega druženja.
Ljudmila Kos Jerčič

Prehojene poti pohodnikov DU Veliki Gaber v letu 2023

Leto 2023 je bilo za pohodnike dokaj uspešno. Načrtovali smo 22 pohodov. Že zgodaj spomladi nam vreme ni bilo naklonjeno in naši načrti se v celoti niso uresničili. Bili smo na 18 pohodih . Vsako leto je naš prvi pohod iz Velikega Gabra do Malih Dol in Stehanje vasi. V letu 2023 smo bili v Starem malnu pri Vrhniki. Spotoma smo si ogledali Vrhniko, Cankarjevo rojstno hišo in Sveto Trojico. 15.06.2023 smo se povzpeli na Slivnico, 29. 06. 2023 pa smo se podali na Kopanj pri Veliki Račni. V mesecu juliju smo se udeležili vsakoletnega pohoda v Gorenji Podšumberk k spominskemu obeležju iz druge svetovne vojne. 31. avgusta smo skupaj z društvom upokojencev organizirali izlet ali pohod (po želji) v Blejski Vintgar in na Bled. Malo nam je ponagajal dež, pa je bilo vseeno lepo. Na poti domov smo se ustavili še na Brezjah ter se priporočili Mariji Pomagaj za zdravje. 3. 10. 2023 smo sodelovali z OŠ Veliki Gaber v medgeneracijskem pohodu v Šentvid pri Stični. Z vlakom pa smo se 5. 10. 2023 popeljali v Metliko. Tu smo si ogledali muzejsko zbirko gasilstva na Slovenskem ter stalno zbirko v gradu. Cerkve Pri treh farah pa si nismo mogli ogledati, ker ni bilo vodiča. 21. oktobra smo se udeležili tradicionalnega Zorčevega pohoda. Pohoda se je udeležilo le 21 pohodnikov.

Udeležujemo se tudi pohodov Spoznajmo Dolenjsko. Zelo zanimiv je bil pohod 19. 09. 2023 katerega organizator je bilo naše društvo upokojencev. Udeležilo se ga je 134 pohodnikov iz dolenjskih društev. Bilo pa je to samo srečanje oziroma druženje, ker je celo dopoldne neusmiljeno deževalo. Posebna zahvala gre vsem gospodinjam, ki ste napekle toliko dobrot za pogostitev pohodnikov. HVALA! Malo pa tudi učencem OŠ in muzikantom pod mentorstvom Gašperja Štrusa, ki so poskrbeli za veselo razpoloženje v dežju.
Na tem mestu pa izrekamo pohodniki gospe Mari Korponai ( namestnici vodje) veliko zahvalo, ker nas požrtvovalno obvešča o vsakem pohodu in o vsakem dogodku v sekciji pohodništva. Mari, HVALA!
Za letošnje leto načrtujemo veliko zanimivih pohodov. Želimo, da se nam pridružite. Pohodi bodo primerni našim letom in sposobnostim.
Vodja pohodništva: Tone Miklavčič
Namestnica: Mari Korponai