DU Veliki Gaber

Društvo upokojencev Veliki Gaber je bilo ustanovljeno leta 2009. Prva predsednica društva je bila gospa Jožefa Štrempfelj. Društvo je vodila vse do leta 2022. Leta 2019 smo praznovali 10. obletnico uspešnega delovanja našega društva za kar smo prejeli Priznanje občine Trebnje in Priznanje PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Sedanji predsednik DU Veliki Gaber je gospod Marjan Anžlovar (Frenk). V Društvo je trenutno včlanjenih 222 članov iz Velikega Gabra in širše okolice.
DU Veliki Gaber je že leta 2011 ustanovilo Rastočo knjigo Velikega Gabra z okolico. Snovali so jo gospa Jožefa Štrempfelj s sodelavci. V Rastoči knjigi, ki je na ogled v Domu krajanov, so zbrani opisi ljudi, ki so s svojim delom veliko doprinesli k razvoju kraja in okolice Velikega Gabra.
V DU deluje več sekcij, kjer se člani udejstvujejo po svojih interesih.

  • Športna sekcija: vodja Jože Praznik
  • Pohodniška sekcija: vodja Tone Miklavčič
  • Folklorna skupina: predsednica Štefka Gliha
  • Ročna dela: vodja Barbara Bregar
  • Gledališka sekcija: vodja Jožefa Štrempfelj

Predsednik DU ima uradne ure v Domu krajanov vsako prvo sredo v mesecu od 15.00 do 17.00. Za pobude in vprašanja krajanov in članov DU je društvo dosegljivo tudi na elektronskem naslovu: du.velikigaber@gmail.com .


Društvo upokojencev Veliki Gaber ima sedež v Domu krajanov v Velikem Gabru; vhod iz zadnje strani.