Medvedjek


Medvedjek je razloženo naselje na hribu nad avtocesto Ljubljana–Zagreb, v njem pa je leta 2010 živelo 76 prebivalcev. Nad vasjo je nekaj vinogradov z zidanicami. Območje je bilo vinogradniško pomembno že v srednjem veku, ko so imeli tu vinograde Stiški opatje. V bližini so bili odkriti rimski grobovi, območje pa je bilo znano po medvedih. V preteklosti je na tem območju stal Medvedski oziroma Stari grad, o katerem ni več sledov.

Na Medvedjeku so bile med NOB velikokrat bitke med partizani in okupatorji, na kar spominja spomenik partizana. Naselje je imelo pomembno vlogo pri osamosvajanju Slovenije. Žrtvam osamosvojitvenih bojev je pod vasjo postavljen spomenik.