Obvestilo o zbiranju nevarnih odpadkov – 17. junij

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča, da bo dne 17.6.2022 organizirala zbiranje nevarnih odpadkov le iz gospodinjstev s premično zbiralnico v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.

Povzročitelji iz gospodinjstva lahko dostavijo nevarne odpadke na najbližjo zbirno mesto po urniku in nevarne odpadke brezplačno predajo odgovorni osebi, ki jih nato shrani v posebne zabojnike namenjene za začasno hranjenje nevarnih snovi. Predčasno odlaganje nevarnih odpadkov na prevzemna mesta je prepovedano!

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani, skozi celotno leto, sami pripeljejo na zbirni center Globoko, in sicer od ponedeljka do petka med 07.00 in 18.00 uro, ob sobotah pa med 08.00 in 12.00 uro. Ob praznikih in nedeljah je zbirni center zaprt.

Nevarne odpadki predstavljajo tveganje za ljudi in okolje, zato morajo biti predani v originalni embalaži zaradi razvrščanja. Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstva sodijo:

 • jedilna in mazalna olja,
 • baterije in akumulatorji,
 • fluorescentne cevi,
 • zdravila,
 • masti,
 • barve, črnila, itd
 • kemikalije,
 • laki, topila, smole, itd.
 • kisline, baze,
 • lepila,
 • čistila,
 • škropiva,
 • odpadki, kateri vsebujejo živo srebro,
 • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.
 • V akcijo zbiranja nevarnih odpadkov niso vključeni azbestni odpadki in gume!

  KS Veliki Gaber – Pri gostilni Hlade – 17. junij. 2022 od 12.00 do 12.15 ure

  Prevoz in prevzem nevarnih odpadkov bo za Komunalo Trebnje izvajal podizvajalec. Vozilo podizvajalca bo označeno z trebanjskim logotipom.

  Igre za dober namen OŠ Veliki Gaber – 1. junij

  OŠ Veliki Gaber vas vabi na igrivo popoldne, ki bo v sredo, 1. 6. 2022, s pričetkom ob 16. uri, na šolskem igrišču.

  Ob otvoritvi bodo s pesmimi učiteljice, pesnice in skladateljice Urške Mitrovič pozdravili vsi šolski in vrtčevski pevski zbori.

  Po kulturnem uvodu bodo učenci, učitelji ter vzgojiteljice iz vrtca pripravili zanimive aktivnosti za obiskovalce vseh starosti. Vsaka postaja bo zbirala kupončke, ki jih pridobite z donacijo.

  Vsi sodelujoči na vseh postajah bodo sodelovali v finalnem žrebu za več praktičnih nagrad različnih donatorjev. Na dogodku bo tudi hrana in pijača.

  Vsa zbrana sredstva bomo podarili naši učenki Ani Grošelj za nujno potrebno zdravljenje v tujini.

  Vabljeni k sodelovanju in igranju za dober namen.

  Poletne delavnice Ciciban in Robotek – 17. maj

  Občina Trebnje sporoča, da so prijave na poletne delavnice Ciciban in Robotek ODPRTE. Verjamemo, da tudi vi že komaj čakate na druženje z robotki in zabavnim programiranjem ter sproščene počitnice,
  Tudi letos so na Centru razvoja, raziskav in inovacij pripravili 6 standardnih terminov in hkrati dodali še 2, namenjena samo programiranju v jeziku Python.

  Trebnje: 22.–26. 8. 2022
  Trebnje (programiranje Python): 29.–30. 8. 2022

  Delavnice bodo potekale tudi v Novem mestu in Črnomlju, zato se lahko na delavnice prijavite tudi tja.

  Novo mesto (programiranje Python): 30. 6. – 1. 7. 2022
  Novo mesto: 4. 7. – 8. 7. 2022
  Metlika: 11. 7. – 15. 7. 2022
  Črnomelj: 18. 7. – 22. 7. 2022
  Novo mesto: 25. 7. – 29. 7. 2022
  Novo mesto: 16. 8. – 19. 8. 2022

  Delavnice bodo potekale med 8:00 in 16:00, pri čemer bo zadnja ura (15:00 – 16:00) rezervirana za prostočasne aktivnosti oz. igre na prostem. Tudi letos bo poskrbljeno za malico, kosilo in napitke.
  Potrudili se bomo, da bo naše druženje letos prijetno in sproščeno, tudi letos bo velikost skupin omejena. Cene delavnic so ugodnejše za vse zgodnje prijave – do zapolnitve skupin. V kolikor zaradi omejitev/višje sile delavnice v predvidenem terminu ne bomo mogli izvesti, vam bomo ponudili drug termin.

  Do snidenja in ostanite zdravi!

  Več informacij in prijava na povezavi https://robotika.rc-nm.si/poletne-delavnice/.

  Čistilna akcija v soboto – 23. april

  KS Veliki Gaber vas obvešča, da bo čistilna akcija v soboto dne, 23.04.2022.

  Zbrali bi se ob 8. uri zjutraj pred stavbo KS Veliki Gaber, da se razdelijo vreče.

  Cesta v Velikem Gabru – 8. april

  Iz terena smo izvedeli, da planirajo asfaltiranje ceste v Velikem Gabru v torek oz. sredo (12 in 13. april) in takrat postane tudi cesta bolj prevozna skozi vas.

  PGD Veliki Gaber išče kandidate za prve posredovalce – 1. april

  PGD Veliki Gaber išče kandidate za prve posredovalce na širšem območju Velikega Gabra!


  PGD Veliki Gaber

  Prijave in več informacij v PGD Veliki Gaber Facebook Messengerju.

  POGOSTA VPRAŠANJA
  Kdo je prvi posredovalec?
  Prvi posredovalec je posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja.

  Moram biti vpisan v PGD, če želim biti prvi posredovalec?
  Ne, prvi posredovalec je lahko vsak občan.

  Ali potrebujem zdravstveno izobrazbo, če želim biti prvi posredovalec?
  Zdravstvena izobrazba ni potrebna. Se pa mora vsak kandidat za prvega posredovalca udeležiti tečajev, ki so za to predpisani.

  Je delo prvih posredovalec plačano?
  Delo prvih posredovalcev temelji na prostovoljni bazi.

  7. Humarjev pohod – 18. april

  Pohod po Humarjevi poti na Primskovo se bo odvijal na velikonočni ponedeljek, 18. aprila 2022. Start je ob 8. uri izpred okrepčevalnice Žonta v Stranjah pri Velikem Gabru.

  Pohod je odprtega tipa, zato se lahko prijavi vsak, ki to želi.

  Obvezne so predhodne prijave na naslov info@levstik.si. Sporočite ime in priimek udeleženca in njegov elektronski naslov za povratno sporočilo. Rok za prijave je ponedeljek, 11, april 2022.

  Več informacij na levstik.si.

  Velika požarna ogroženost naravnega okolja – 14. marec

  PGD Veliki Gaber sporoča, da Uprava za zaščito in reševanje s ponedeljkom 14. 3. 2022 po vsej državi, izjema so območja s snežno odejo, razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

  Natančneje je s ponedeljkom v naravnem okolju prepovedano:
  – kuriti,
  – požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
  – kuriti kresove,
  – zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
  – ter izvajati ognjemete.

  Obvestilo o nadzoru na območju javne ceste v času oranja – 10. marec

  Obveščamo vas, da bo medobčinski inšpekcijski organ Skupne občinske uprave občin Dolenjske izvajal redni nadzor nad morebitnimi posegi v območju javne ceste v času oranja in ustrezno ukrepal v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

  Pri oranju zemljišč morajo kmetje paziti, da ne onesnažijo in poškodujejo cesto ter da orjejo v primerni razdalji od roba cestnega sveta. V Zakonu o cestah je določeno, da se ne sme orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno na cesto. Prav tako je prepovedano na cestišču ceste vlačiti pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali tovor ter onesnaževati cesto.

  Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov namreč prihaja pri oranju kmetijskih površin do poškodb bankin in vozišča. Orači obračajo traktorje s priključki na cestnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čimer prihaja do poškodb bankin, razpokanosti asfalta, posedanja roba cestišča, hkrati pa tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje. Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan pred vključitvijo v promet, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi.

  Oranje vzporedno s cesto:

  Oranje pravokotno na cesto: