Dela v Veliki Gaber – 22. november

Spoštovani krajani in krajanke, glede na to, da je trenutno v izvedbi veliko del na območju Velikega Gabra vas prosimo za razumevanje in potrpežljivost.

Svet KS Veliki Gaber.

Pločnik v Velikem Gabru – 17. november

Poleg tega, da se izvaja sanacija cestišča od križišča v Velikem Gabru do Medvedjeka z izgradnjo pločnika, so začeli graditi pločnik tudi na preostalemi delu ceste iz križišča v Velikem Gabru proti vrhu Velikega Gabra (za smer Stranje).

Previdno po cesti, ker so ob cesti delovni stroji in tudi pozno zjutraj in hitro popoldne nastane tema.

9. Zorčev pohod – 16. oktober

Društvo upokojencev Veliki Gaber prijazno vabi na deveti tradicionalni Zorčev pohod po poteh treh občin.

POHODNA POT IVANA ZORCA po poteh treh občin: Trebnje, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji.

Odhod: v soboto 16. oktobra ob 8 uri izpred doma Krajevne skupnosti Veliki Gaber,
Trajanje pohoda: cca 5 ur,
Prijavnina: 6 € – plačilo pred odhodom (čaj, pecivo, golaž, zloženka)

Zaradi zagotovitve zadostne količine malice DU prosi, da število udeležencev sporočite na e.pošto: du.velikigaber@gmail.com ali tajnici društva na tel. št. 041/386-268.

Udeleženci pohoda morajo izpolnjevati PCT pogoje.

Živele pravljice – 22. september

Vabljeni na delavnico z naslovom Družinski album bajeslovnih bitij. Po pripovedovanju si bomo iz naravnih materialov izdelali gozdnega moža, ali pa se prelevili v vile in vilince, se ogrnili v vilinsko tančico ter si pripravili vilinsko paličico. Za nove čudežne podvige.

Novo šolsko leto – 29. avgust


Kot vsako leto 1. septebra tudi letos se v šole vračajo otroci. Prosimo vas, da promet skozi vasi, še posebej v okolici avtobusnih postaj, šol in vrtcev hitrost primerno zmanjšate.

Tudi medobčinsko redarstvo bo spremljalo promet, predvsem v okolici šol za prehitro vožnjo, pripete vse pasove, uporabo nedovoljenih sredstev med vožnjo.

Letos prvič v šolo v KS Veliki Gaber vstopa 35 prvošolčkov. Župan Alojzij Kastelic ter predstavniki občinske uprave bodo prvi šolski dan obiskali prvošolce, jim zaželeli veliko prijateljev, radosti in igrivosti ob nabiranju novega znanja. Tradicionalno Občina Trebnje ob vstopu v prvi razred obdaruje učence s knjižnim darilom.

Podpisana pogodba za načrtovanje nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber – 17. julij

Veliki Gaber z okolico je že nekaj let zelo priljubljena lokacija za priseljevanje mladih družin. Zaradi obostječe prostorske stiske OŠ, dotrajne telovadnice in projekcije rasti števila oddelkov na območju Velikega Gabra v prihajajočih letih s strani stroke in vodstva šole, sta Osnovna šola Veliki Gaber in Občina Trebnje leta 2020 skupaj pristopili k pripravi idejne zasnove in prostorske preveritve za projekt Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo nove telovadnice. Zaradi specifike šolskega in okoliških zemljišč se je postopek izdelave le-te izkazal za zelo kompleksnega in je zahteval izjemen trud in strokoven pristop pri upoštevanju vse zadevnih zakonskih in strokovnih podlag, ki jih določajo Navodila za graditev osnovnih šol RS, državni ter lokalni prostorski akti in druga obvezujoča zakonodaja in predpisi, tako od strokovnih zunanjih izvajalcev, vodstva OŠ Veliki Gaber in zaposlenih v občinski upravi.

Zaradi obsežnosti investicije je Občina Trebnje projekt razdelila v dve fazi, in sicer 1. fazo, ki predvideva načrtovanje in izgradnjo nove telovadnice, in 2. fazo, ki obsega načrtovanje in obnovo ter dozidavo OŠ Veliki Gaber v 16-oddelčno osnovno šolo.

Površina trenutne telovadnice znaša okoli 274 m2 neto, površina nove telovadnice pa bo znašala okoli 1.455 m2 neto. Izdelava vse projektne dokumentacije za novogradnjo telovadnice, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo, se predvideva do konca letošnjega leta, v nadaljevanju pa upamo tudi na nove možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev s strani pristojnega ministrstva. Naj spomnimo, da smo z zadevno investicijo oziroma 1. fazo le-te kandidirali na pretekli razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vendar nam zaradi pogoja, da lahko vsaka občina uspešno kandidira le z eno investicijo, dodatno sofinanciranje ni bilo odobreno.

Izvedba načrtovanja 2. faze projekta se predvideva v letu 2022.

Oratorij v Velikem Gabru 14.-17. julij

Oratorij 2021 bo v Velikem Gabru 14.-17. 7.

Predvidoma bo potekal vsak dan od 8h do 16h.

Podrobnosti bodo objavljene v nedeljo 27. 6. na župnijski oglasni deski, kjer bodo takrat predvidoma na voljo tudi že prijavnice.

Zbiranje nevarnih odpadkov – 18. junij

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča, da bo dne 18.6.2021 organizirala zbiranje nevarnih odpadkov le iz gospodinjstev s premično zbiralnico v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.

KS VELIKI GABER
Pri gostilni Hlade
Od 12.00 do 12.15 ure

Povzročitelji iz gospodinjstva lahko dostavijo nevarne odpadke na najbližjo zbirno mesto po urniku in nevarne odpadke brezplačno predajo odgovorni osebi, ki jih nato shrani v posebne zabojnike namenjene za začasno hranjenje nevarnih snovi. Predčasno odlaganje nevarnih odpadkov na prevzemna mesta je prepovedano!

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani, skozi celotno leto, sami pripeljejo na zbirni center Globoko, in sicer od ponedeljka do petka med 07.00 in 18.00 uro, ob sobotah pa med 08.00 in 12.00 uro. Ob praznikih in nedeljah je zbirni center zaprt.

Nevarne odpadki predstavljajo tveganje za ljudi in okolje, zato morajo biti predani v originalni embalaži zaradi razvrščanja. Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstva sodijo:

 • jedilna in mazalna olja,
 • baterije in akumulatorji,
 • fluorescentne cevi,
 • zdravila,
 • masti,
 • barve, črnila, itd
 • kemikalije,
 • laki, topila, smole, itd.
 • kisline, baze,
 • lepila,
 • čistila,
 • škropiva,
 • odpadki, kateri vsebujejo živo srebro,
 • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

V akcijo zbiranja nevarnih odpadkov niso vključeni azbestni odpadki in gume!

Prevoz in prevzem nevarnih odpadkov bo za nas izvajal podizvajalec. Vozilo podizvajalca bo označeno z našim logotipom.

Čistilna akcija – 24. april

Krajevna skupnost Veliki Gaber organizira v soboto 24.4.2021 čistilno akcijo naše okolice.

ŠD Veliki Gaber hkrati obvešča, da se nabrani kilometri štejejo tudi v akcijo #Gaber v gibanju.

V kolikor bi se udeležili čistilne akcije je zbirno mesto ob 8. uri pred stavbo KS v Velikem Gabru, kjer boste prejeli vrečke za smeti ter rokavice in nadaljna navodila. (v primeru slabega vremena se akcija prestavi na naslednjo soboto).

Semafor akcija ŠD Veliki Gaber

Cilj: Tokijo – poletne olimpijske igre: 9409.00 km
Trenutno kilometrov: 11750.41 km ; v aprilu 4508.59 km (38.37%) | v maju 4109.20 km (34.97%) | v juniju 3132.62 km (26.66%) |
Do cilja še: Cilj dosežen!

Opravljeno 100%
Kilometri skupaj po disciplinah
vsota za hoja: 1206.93 km - (10.27%)
vsota za kolesarjenje: 10220.25 km - (86.98%)
vsota za tek: 323.22 km - (2.75%)

Kilometri po dnevih:
Na dan 01.04.2021 narejenih skupaj 233.90 km
Na dan 02.04.2021 narejenih skupaj 131.39 km
Na dan 03.04.2021 narejenih skupaj 112.26 km
Na dan 04.04.2021 narejenih skupaj 207.48 km
Na dan 05.04.2021 narejenih skupaj 231.06 km
Na dan 06.04.2021 narejenih skupaj 32.82 km
Na dan 07.04.2021 narejenih skupaj 17.45 km
Na dan 08.04.2021 narejenih skupaj 190.29 km
Na dan 09.04.2021 narejenih skupaj 148.98 km
Na dan 10.04.2021 narejenih skupaj 325.14 km
Na dan 11.04.2021 narejenih skupaj 168.17 km
Na dan 12.04.2021 narejenih skupaj 27.34 km
Na dan 13.04.2021 narejenih skupaj 49.60 km
Na dan 14.04.2021 narejenih skupaj 118.09 km
Na dan 15.04.2021 narejenih skupaj 205.37 km
Na dan 16.04.2021 narejenih skupaj 104.87 km
Na dan 17.04.2021 narejenih skupaj 340.49 km
Na dan 18.04.2021 narejenih skupaj 242.35 km
Na dan 20.04.2021 narejenih skupaj 154.61 km
Na dan 21.04.2021 narejenih skupaj 41.05 km
Na dan 22.04.2021 narejenih skupaj 137.46 km
Na dan 23.04.2021 narejenih skupaj 180.81 km
Na dan 24.04.2021 narejenih skupaj 463.15 km
Na dan 25.04.2021 narejenih skupaj 146.92 km
Na dan 26.04.2021 narejenih skupaj 15.25 km
Na dan 27.04.2021 narejenih skupaj 36.88 km
Na dan 28.04.2021 narejenih skupaj 125.64 km
Na dan 29.04.2021 narejenih skupaj 188.54 km
Na dan 30.04.2021 narejenih skupaj 131.13 km
Na dan 01.05.2021 narejenih skupaj 175.84 km
Na dan 02.05.2021 narejenih skupaj 265.18 km
Na dan 03.05.2021 narejenih skupaj 64.94 km
Na dan 04.05.2021 narejenih skupaj 155.14 km
Na dan 05.05.2021 narejenih skupaj 92.51 km
Na dan 06.05.2021 narejenih skupaj 153.37 km
Na dan 07.05.2021 narejenih skupaj 124.01 km
Na dan 08.05.2021 narejenih skupaj 75.44 km
Na dan 09.05.2021 narejenih skupaj 221.00 km
Na dan 10.05.2021 narejenih skupaj 119.90 km
Na dan 11.05.2021 narejenih skupaj 125.61 km
Na dan 12.05.2021 narejenih skupaj 6.63 km
Na dan 13.05.2021 narejenih skupaj 122.48 km
Na dan 14.05.2021 narejenih skupaj 150.41 km
Na dan 15.05.2021 narejenih skupaj 149.74 km
Na dan 16.05.2021 narejenih skupaj 188.10 km
Na dan 17.05.2021 narejenih skupaj 18.30 km
Na dan 18.05.2021 narejenih skupaj 155.25 km
Na dan 19.05.2021 narejenih skupaj 14.17 km
Na dan 20.05.2021 narejenih skupaj 132.08 km
Na dan 21.05.2021 narejenih skupaj 224.91 km
Na dan 22.05.2021 narejenih skupaj 152.94 km
Na dan 23.05.2021 narejenih skupaj 175.90 km
Na dan 24.05.2021 narejenih skupaj 7.55 km
Na dan 25.05.2021 narejenih skupaj 143.44 km
Na dan 26.05.2021 narejenih skupaj 112.19 km
Na dan 27.05.2021 narejenih skupaj 79.11 km
Na dan 28.05.2021 narejenih skupaj 157.15 km
Na dan 29.05.2021 narejenih skupaj 121.02 km
Na dan 30.05.2021 narejenih skupaj 401.23 km
Na dan 31.05.2021 narejenih skupaj 23.49 km
Na dan 01.06.2021 narejenih skupaj 223.65 km
Na dan 02.06.2021 narejenih skupaj 74.03 km
Na dan 03.06.2021 narejenih skupaj 193.21 km
Na dan 04.06.2021 narejenih skupaj 169.92 km
Na dan 05.06.2021 narejenih skupaj 204.47 km
Na dan 06.06.2021 narejenih skupaj 136.38 km
Na dan 07.06.2021 narejenih skupaj 106.41 km
Na dan 08.06.2021 narejenih skupaj 75.61 km
Na dan 09.06.2021 narejenih skupaj 80.98 km
Na dan 10.06.2021 narejenih skupaj 44.81 km
Na dan 11.06.2021 narejenih skupaj 132.57 km
Na dan 12.06.2021 narejenih skupaj 376.28 km
Na dan 13.06.2021 narejenih skupaj 120.77 km
Na dan 14.06.2021 narejenih skupaj 30.17 km
Na dan 15.06.2021 narejenih skupaj 131.69 km
Na dan 17.06.2021 narejenih skupaj 119.81 km
Na dan 18.06.2021 narejenih skupaj 137.27 km
Na dan 19.06.2021 narejenih skupaj 295.11 km
Na dan 20.06.2021 narejenih skupaj 210.29 km
Na dan 22.06.2021 narejenih skupaj 216.72 km
Na dan 24.06.2021 narejenih skupaj 3.75 km
Na dan 25.06.2021 narejenih skupaj 15.75 km
Na dan 26.06.2021 narejenih skupaj 16.48 km
Na dan 28.06.2021 narejenih skupaj 3.85 km
Na dan 30.06.2021 narejenih skupaj 12.48 km

Kilometri na osebo po disciplinah
skupna vsota za osebo AndrejB: 1794.68 km in po disciplinah hoja: 7.36 km - kolesarjenje: 1680.88 km - tek: 106.44 km
skupna vsota za osebo Boris: 6342.27 km in po disciplinah hoja: 38.08 km - kolesarjenje: 6220.00 km - tek: 84.19 km
skupna vsota za osebo Matej: 538.92 km in po disciplinah hoja: 51.92 km - kolesarjenje: 383.08 km - tek: 103.92 km
skupna vsota za osebo 4: 63.79 km in po disciplinah hoja: 8.52 km - kolesarjenje: 55.27 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 5: 1238.05 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 1238.05 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 6: 4 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 4.00 km
skupna vsota za osebo 7: 50.45 km in po disciplinah hoja: 50.45 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 8: 100.7 km in po disciplinah hoja: 100.70 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo Tone55: 368.41 km in po disciplinah hoja: 368.41 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo otrok10: 72.61 km in po disciplinah hoja: 68.82 km - kolesarjenje: 3.79 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo otrok11: 60.12 km in po disciplinah hoja: 60.12 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo Barbi: 121.12 km in po disciplinah hoja: 79.87 km - kolesarjenje: 41.25 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 13: 19.69 km in po disciplinah hoja: 19.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 14: 106.54 km in po disciplinah hoja: 86.14 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 20.40 km
skupna vsota za osebo Naj : 331.89 km in po disciplinah hoja: 11.03 km - kolesarjenje: 320.86 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 16: 227.02 km in po disciplinah hoja: 23.84 km - kolesarjenje: 203.18 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 17: 65.81 km in po disciplinah hoja: 24.17 km - kolesarjenje: 41.64 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 18: 15.09 km in po disciplinah hoja: 4.09 km - kolesarjenje: 11.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 19: 38.94 km in po disciplinah hoja: 38.94 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 20: 4.26 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 4.26 km
skupna vsota za osebo 21: 13.04 km in po disciplinah hoja: 13.04 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 22: 13.04 km in po disciplinah hoja: 13.04 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 23: 7.53 km in po disciplinah hoja: 7.53 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 24: 44.55 km in po disciplinah hoja: 44.55 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 25: 28.69 km in po disciplinah hoja: 28.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 26: 16.69 km in po disciplinah hoja: 16.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 27: 13.69 km in po disciplinah hoja: 13.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 28: 18.69 km in po disciplinah hoja: 18.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 29: 8.69 km in po disciplinah hoja: 8.69 km - kolesarjenje: 0.00 km - tek: 0.00 km
skupna vsota za osebo 30: 21.21 km in po disciplinah hoja: 0.00 km - kolesarjenje: 21.21 km - tek: 0.00 km

Gaber v gibanju – zbiranje kilometrov – 1.4. – 30.6.2021

Ker so v veljavi omejitveni ukrepi za skupinske športe in druženja ter omejitve za izvajanje aktivnosti v notranjih objektih želimo z akcijo “Gaber v gibanju” spodbuditi čim več ljudi k gibanju, dati eden drugemu motivacijo pa tudi možnost odkrivanja novih poti in tras. Z aktivnostjo tudi obeležujemo 20 let gibanja Športnega društva Veliki Gaber.

PRAVILA

Trajanje: 1. 4. – 30. 6. 2021

Kdo lahko sodeluje: Vsi prebivalci Krajevne skupnosti Veliki Gaber in člani Športnega društva Veliki Gaber (ob poravnani članarini za 2021)

Discipline: pohodništvo, tek, kolesarjenje

Kategoriji: ženske, moški

Način beleženja kilometrov:
Kilometre je potrebno beležiti preko ustrezne aplikacije na telefonu, uri, kolesarskem števcu ipd. Primeri aplikacij so npr. Strava, Komoot, Sport tracker, aplikacije za zdravje. O izvedenih kilometrih je potrebno poslati dokazilo – pošlje se posnetek zaslona (npr. slika ali print screen) na spodnje kontakte. Dokazila se pošilja sproti, lahko tudi občasno za več aktivnosti skupaj.

Kontakti, kjer se zbirajo kilometri:
– sportno.drustvovg@gmail.com ali
– VIBER skupina “Gaber v gibanju” https://invite.viber.com/?g=U1O4HNARI02Ln-wYs5D9nuKgefl1pQdT

Za vključitev v akcijo zbiranja kilometrov je potrebno zaradi obdelave osebnih podatkov podati soglasje.

Z namenom medsebojne motivacije se bodo določeni dosežki in trase sproti objavljajo na FB profilu Športno društvo Veliki Gaber, ob soglasju udeleženca. oz. lahko tudi sami – ob objavi označite hashtag #Gabervgibanju.

Ob zaključku akcije Gaber v gibanju bo izvedena razglasitev najboljših posameznikov.

V primeru nepravilnosti, suma goljufij ipd. bo o morebitni izločitvi posameznika odločal organizacijski odbor društva.

Vabljeni k sodelovanju in k delitvi informacije!

Športno društvo Veliki Gaber

Obvestilo o javnem pozivu Slovenskega podjetniškega sklada – vavčerji za podjetnike – 19. februar

Slovenski podjetniški sklad je 12. 2. 2021 objavil 13 vavčerskih pozivov:

VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti
VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke
VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
VAV-8 Vavčer za digitalni marketing
VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije
VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost
VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb
VAV-12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
VAV-13 Vavčer za prenos lastništva
VAV-14 Vavčer za prototipiranje

Rok za oddajo: Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023 oz. do porabe sredstev