KS Veliki Gaber

Krajevna skupnost Veliki Gaber
Veliki Gaber 90
8213 Veliki Gaber

Predsednik: Ignacij Kastelic