Obvestilo o izvajanju poostrenega nadzora – 24. avgust

V septembru bo Služba za medobčinsko redarstvo poostreno izvajala nadzor glede hitrosti v območju vseh šol ter na šolskih poteh, saj želimo umiriti promet na tistih odsekih ceste, po katerih dostopajo otroci v šolo. Predhodne meritve v območju šol so namreč pokazale, da vozniki ne upoštevajo najvišje dovoljene ali omejene hitrosti. Prav tako pa je nadzor pokazal kršitve glede uporabe naprav za telefoniranje in varnostnega pasu in neupoštevanja pravil glede prečkanja prehoda za pešce. Nadzor hitrosti se bo odvijal v mesecu septembru predvsem v času, ko otroci prihajajo v šolo ali se iz nje vračajo domov.

Vse voznike zato opozarjamo, da v območju šol ter na šolskih poteh vozijo v skladu z omejitvijo hitrosti, da ne uporabljajo naprav za telefoniranje in ter da so strpni do otrok na cesti.