Prevzem mask – 06. april

Štab Civilne Zaščite občine Trebnje ves čas aktivno išče načine za zagotovitev zaščitne opreme/mask za občanke in občane. S podjetji se dogovarjajo za dobavo materiala za izdelavo mask za večkratno uporabo, nekatere pridne prostovoljke pa le-te tudi že izdelujejo. Je pa Občina Trebnje za prebivalstvo iz lastnih sredstev naročila tudi zaščitne maske za enkratno uporabo, ki so bile dobavljene konec tedna.

Maske za enkratno uporabo, lahko vsi, ki jih nujno potrebujete in z njimi ne razpolagate, prevzamete v Mestnem parku Trebnje, in sicer:

– ponedeljek, 6. 4. 2020, med 12. in 14. uro,
– nato vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek, med 9. in 11. uro
– in v sredo od 15.00 do 17.oo ure (do porabe dobavljenih količin).

O načinu razdelitve zaščitnih pralnih mask med prebivalstvo vas obvestimo. Pazite med prevzemom na varnostno razdaljo med posamezniki.

Štab CZ Občine Trebnje