Rumene smeti

Jutri, ponedeljek 27. februar, pobirajo na vasi rumene smeti.

Zelene smeti

Jutri, torek 14. februar, pobirajo na vasi zelene smeti.

Rumene smeti

Jutri, ponedeljek 13. februar, pobirajo na vasi rumene smeti.

Gradnja pločnika Veliki Gaber

Za Veliki Gaber je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Projekt je uvrščen v NRP (Načrt Razvojnih Programov) za leto 2017. Za projekt Veliki Gaber je izdelan projekt PZI (Projekt Za Izvedbo). Direkcija RS za infrastrukturo za leto 2017 načrtuje odkup potrebnih zemljišč ter postopek izbire odgovornega nadzornika, ki bo izvedel razpis za gradnjo.

Pomembna vloga

Na Medvedjeku so bile med NOB velikokrat bitke med partizani in okupatorji, na kar spominja tudi spomenik partizana. Naselje je imelo pomembno vlogo tudi pri osamosvajanju Slovenije, žrtvam osamosvojitvenih bojev pa je pod vasjo postavljen spomenik.Sankanje in smučanje

Z bližnjega hriba se spuščamo s sankami, z deskami, s tubami in celo začenjamo prve korake na smučeh.

Rumene smeti

Jutri, ponedeljek 30. januar, pobirajo na vasi rumene smeti.

Mraz in ledene plošče

V kolikor vam sneg in led še vedno nagaja imamo na klancu posodo z soljo in peskom s katerim si lahko pomagate.

Zelene smeti

Jutri, torek 24. januar, pobirajo na vasi zelene smeti.

Kultura

V Malem Gabru se je leta 1810 rodil Jožef Rosina, odvetnik in organizator političnega življenja, ki je  pravo doštudiral v Gradcu in bil tam promoviran, nato pa bil sprva zaposlen v državnih finančnih uradih v Ljubljani in Celovcu ter kasneje v samostojni odvetniški pisarni v Novem mestu. Navdušil se je za slovenski nacionalni preporod in sodeloval pri začetku izdajanja prvega dolenjskega časopisa Sloveniens Blatt. Zanj je pisal uvodnik, pozneje pa je list usmerjal in tudi finančno podpiral. Zavzemal se je za Zedinjeno Slovenijo in prihodnost videl v demokratični Avstriji. Po obnovitvi ustavnega življenja je postal predsednik čitalnice. Njegovo delo je bilo pomembno za politično življenje v Novem mestu, kjer je leta 1889 tudi umrl. Zaslužen je tudi za zgraditev Narodnega doma v Novem mestu.

V Stehanji vasi se je 15. 11. 1854 rodil duhovnik, risar in publicist Franc Zorec,ki sodi med prve slovenske karikaturiste. Humor in risarski talent je kazal že v gimnaziji, ki jo je obiskoval v Novem mestu.  V času študija bogoslovja v Ljubljani je njegov humor odkril Jakob Alešovec in ga pritegnil v svoj humoristični list Brencelj, zanj pa je risal karikature po naročilu in svojih zamislih. Največkrat so bile to risbe na temo tedanje politike na Slovenskem. Upodobil je celo vrsto javnih delavcev, Slovencev, Nemcev in nemčurjev ter Alešovca, portreti pa so skrbno izdelani, v situacijah z veliko humorja.

V Malem Gabru se je 70 let (25. 7. 1880) za Rosino rodil Ivan Zorec, pripovednik in publicist, ki je do izključitve zaradi razgrajaštva in protiverskega mišljenja  obiskoval gimnazijo v Novem mestu ter nato v Ljubljani. Bil je železniški uradnik v Trstu in Ljubljani, opravil tudi častniški izpit, prozo pa pričel objavljati predvsem v Ljubljanskem zvonu. Knjižno je leta 1921 izdal Zmote in konec gospodične Pavle, ljubezensko pripoved o učiteljici, Pomenke, zbirko kmečkih novel, in leta 1923 Zeleni kader, “povest iz viharnih dni našega narodnega osvobajanja” o 1. svetovni vojni v Bosni in Hercegovini. Po letu 1929 je začel pisati za Mohorjevo družbo domačijsko kmečko in zgodovinsko povest, njegovi temeljni deli pa sta Domačija na Temenici in tetralogija Beli menihi (Beli menihi, Stiški svobodnjak, Stiški tlačan, Izgnani menihi), ki je doživela več ponatisov. V njej obravnava zgodovino stiškega samostana od ustanovitve v 12. stoletju, preko turških vpadov in kmečkih uporov do razpusta med jožefinskimi reformami v 18. stoletju. Leta 1938 so v Mohorjevi knjižnici izšli njegovi spomini Iz nižav in težav, “pot ubožnega slovenskega dijaka”, bil pa je tudi ustanovitelj in dejavni član različnih železničarskih društev ter prevajalec iz srbohrvaščine in nemščine. Sestavljal je tudi priročnike o železničarstvu ter oblikoval in urejal železničarsko terminologijo. Umrl je 30. 7. 1952 v Ljubljani, v Velikem Gabru pa je bila v februarju 2011 odprta Knjižnica Ivana Zorca, v kateri so posebna vitrina in dva panoja posvečeni temu znamenitemu rojaku.

V Velikem Gabru je nekaj let kot duhovnik služboval tudi na Mirni rojen pesnik Franjo Neubauer (1872–1945), na tamkajšnjem pokopališču pa je pokopan Peter Držaj (1913–1944), zdravnik, ki se je boril za napredne ideje človeštva ter politično in ekonomsko osvoboditev naroda, zlasti pa se je posvetil kirurškemu delu. Po njem se imenuje interna klinika Kliničnega centra v Ljubljani.

Stehanja vas


Stehanja vas je gručasta vasica na kopastem hribu, ki se na zahodu spušča v globoko Stehanjsko dolino, v njej pa je leta 2010 živelo 50 prebivalcev. K naselju pripada tudi zaselek Staje na severu, na tem območju pa so še ohranjeni domači običaji ob rojstvu, poroki, smrti, godu in pustu. Njive se razprostirajo predvsem na pobočjih okoliških gričev, v preteklosti pa je bila v kraju tudi luža za napajanje.

Zunaj naselja je cerkev svetega Križa, ki jo sestavljata razmeroma široka ladja z bogato opremljenim portalom in ozek, mrežasto obokan prezbiterij s figuralnimi sklepniki in konzolami. V zaključnih stranicah prezbiterija so zazidana šilasta okna, na južni steni ladje pa je kamen z letnico 1449. Glavni oltar je leta 1860 izdelal Jernej Kušlan iz Logatca, zvon v pozneje prislonjenem zvoniku pa je leta 1794 vlil Samassa.

Iz Stehanje vasi je bil doma Franc Zorec (1854–1930), risar in publicist.

KS Veliki Gaber

Krajevna skupnost Veliki Gaber
Veliki Gaber 90
8213 Veliki Gaber

Predsednik: Ignacij Kastelic

 

Pohodniška pot Ivana Zorca


Izhodiščna točka, start in cilj Zorčevega pohoda je pri domu Krajanov Veliki Gaber, kjer je viden tudi načrt poti.

Pot se vije po krajih:

 1. Veliki Gaber
 2. Mali Gaber
 3. Dolina Temenice
 4. Turistična kmetija Fajdiga
 5. Debeli hrib
 6. Mišji dol
 7. Primskovo – Gradišče
 8. Kopačija
 9. Mengeš
 10. Žubina
 11. Veliki Gaber

 
Pohod se planirano izvaja v oktobru.

Občina Trebnje

KS Veliki Gaber se nahaja v občini Trebnje.

Trebnje je mesto v Sloveniji, središče občine Trebnje. Ime verjetno izvira še iz staroslovenskega obreda žrtvovanja nekoč imenovanega “treba”, ki se je izvajal na prostoru Tičnic. Domačini še danes uporabljajo ime treba za čiščenje pridelkov.

Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana-Novo mesto. Staro jedro naselja z župnijsko cerkvijo stoji nekoliko dvignjeno na levem bregu reke Temenice, novejši del pa se širi severno od železniške proge in stare ceste proti Novemu mestu.

Župnija Veliki Gaber


Škofija Novo mesto
Zavetnik cerkve je sv. Urh, škof
Župnijska cerkev sv. Urha

Maše ob delavnikih (zimski čas): 18.00
Maše ob delavnikih (poletni čas): 19.00 oz. 20.00 (podrobnosti v oznanilih)
Nedeljske maše (zimski čas): 07.00; 10.00
Nedeljske maše (poletni čas): 07.00; 10.00

Podružnice:
* sv. Duha na Žubini
* sv. Jerneja, apostola, na Gombiščih
* sv. Jurija, mučenca, v Šentjurju
* sv. Martina, škofa, v Biču
* sv. Mihaela, nadangela, v Malem Gabru