Vabilo k vpisu otrok v vrtec za leto 2023/24 – 10. januar

VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Vpis bo potekal od 1. 2. do 10. 2. 2023.

Za vpis otroka izpolnite obrazec z naslovom Vloga za sprejem otroka v vrtec v občini Trebnje, ki je objavljen na spletni strani OŠ. Izpolnjeno vlogo lahko:
– pošljete po pošti na naslov vrtca: VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER, VELIKI GABER 41, 8213 VELIKI GABER ali
– oddate osebno na upravi vrtca v sredo, 1. 2. 2023, med 6.00 in 14.00, v ponedeljek, 6. 2. 2023, med 6.00 in 8.00 in v četrtek, 9. 2. 2023, med 14.00 in 16.00.

Starši lahko oddate vlogo za vpis v le en javni vrtec v Občini Trebnje.

Vloga velja za šolsko leto 2023/2024, za katerega bo vložena.

Komisija bo obravnavala vse vloge, prejete do 10. 2. 2023, v skladu z določili Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. I. RS 43/2014 in spremembe).

Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali zapisnika timskega sestanka Centra za zgodnjo obravnavo otrok.

V času vpisa lahko starši že vključenih otrok vložijo vlogo za premestitev otroka iz enega javnega vrtca v drugega v občini Trebnje. V tem primeru izpolnite obrazec Vloga za premestitev otroka, ki je objavljen na naši spletni strani.

Staršem otrok, ki že obiskujejo naš vrtec, otroka ni potrebno ponovno vpisati.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 07 34 88 111 (svetovalna služba vrtca).