Novo šolsko leto – 29. avgust


Kot vsako leto 1. septebra tudi letos se v šole vračajo otroci. Prosimo vas, da promet skozi vasi, še posebej v okolici avtobusnih postaj, šol in vrtcev hitrost primerno zmanjšate.

Letos imajo otroci na novo zgrajen pločnik okrog OŠ Veliki Gaber in bo za njih prehod do šole varnejši, ampak se je žal, zaradi nove asfaltne podlage, hitrost prometa v vasi vidno povečala – prosimo voznike za prilagoditev vožnje po predpisih v naselju!

Tudi medobčinsko redarstvo bo poostreno spremljalo promet, predvsem v okolici šol.