Obvestilo o ukrepu omejitve uporabe pitne vode – 5. julij

Komunala Trebnje kot upravljalec javnega vodovoda obvešča vse uporabnike pitne vode, da je od 4. 7. 2022 prepovedana uporaba pitne vode za namene zalivanja, polnjenja bazenov, pranja avtomobilov in vsaka druga uporaba, ki ne služi primarni oskrbi s pitno vodo.

Ukrepi so nujni zaradi izredno nizkega nivoja podzemne vode na vseh vodovodnih zajetjih pod njihovim upravljanjem.

Ukrep velja do preklica!