Vabilo k vpisu otrok v vrtec za leto 2022/23 – 7. januar

VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER VABI K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Vpis bo potekal od 1. 2. do 10. 2. 2022.

Za vpis otroka izpolnite obrazec z naslovom Vloga za sprejem otroka v vrtec v občini Trebnje, ki je objavljen na naši spletni strani. Izpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov vrtca: VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER, VELIKI GABER 41, 8213 VELIKI GABER ali oddajte osebno v četrtek, 3. 2. 2022, med 13.00 in 16.00 ali v petek, 4. 2. 2022, med 6.00 in 10.00 na upravi vrtca.

Starši lahko oddate vlogo za vpis v le en javni vrtec v Občini Trebnje. Vloga velja za šolsko leto 2022/2023, za katerega bo vložena. Komisija bo obravnavala vse vloge, prejete do 10. 2. 2022, v skladu z določili Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS 43/2014 in spremembe).
Prednost pri sprejemu lahko uveljavljajo starši, če ob vlogi predložijo pisno mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali zapisnika timskega sestanka Centra za zgodnjo obravnavo otrok.
V času vpisa lahko starši že vključenih otrok vložijo vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vrtcema. V tem primeru izpolnite obrazec Vloga za premestitev otroka, ki je objavljen na spletni strani vrtca.

Staršem otrok, ki že obiskujejo naš vrtec, otroka ni potrebno ponovno vpisati. Za osebno oddajo vloge je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 34 88 111 (svetovalna služba vrtca).

https://www.trebnje.si/n5781/vrtec-mavrica-trebnje-in-vrtec-soncnica-veliki-gaber-vabita-k-vpisu-za-solsko-leto-20222023