Poročilo nadzora nad komunalnimi odpadki – 12. december

Inšpektor Medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov Komunalo Trebnje, d.o.o., izvedel nadzore nad ustreznim ločevanjem komunalnih odpadkov v gospodinjstvih. Nadzori so bili opravljeni na dan prevzema komunalnih odpadkov.

Vsako gospodinjstvo mora imeti najmanj zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelen pokrov) in zabojnik za zbiranje mešane embalaže (rumen pokrov). To velja za vsak naslov, kjer ima kdo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Steklena embalaža in papir se zbirata na t.i. »ekoloških otokih«, biološki odpadki pa v posebnih rjavih zabojnikih, razen če jih uporabnik sam hišno kompostira.

Pri nadzorih je bilo ugotovljeno malo boljše stanje glede na prejšnja leta. Približno 80% uporabnikov dobro pozna in upošteva pravila pri ločevanju odpadkov – rezultati so nekoliko boljši v urbanih območjih, nekoliko slabši pa na podeželju.

Najpogostejše nepravilnosti v zabojnikih za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov) so naslednje:
– odlaganje bioloških odpadkov (olupki sadja in zelenjave, ostanki hrane)
– odlaganje mešane embalaže (pločevinke, plastenke, plastična embalaža živil, plastične vrečke in folije, konzerve)
– odlaganje papirja in papirne embalaže (časopis, reklame, karton)

Še vedno pa je veliko nepravilnosti na skupnih zbiralnicah, ki so pri večstanovanjskih objektih in v vinorodnih okoliših. Tukaj se pokaže brezbrižnost nekaterih ljudi, kot da bi razmišljali: Saj ni moj zabojnik, to ni moja skrb.

V nekaterih naseljih pa smo opazili tudi, da uporabniki nimajo ustreznih zabojnikov. To je bolj pogosto v vinorodnih okoliših, kjer ima čedalje več ljudi prijavljeno prebivališče, pozabijo pa na obveznost zagotovitve zabojnikov.

Občane preventivno opozarjamo, da dosledno ločujejo komunalne odpadke in jih prepuščajo v namenskih zabojnikih. Z nadzori bomo še nadaljevali. Informacije ob morebitnih dvomih, kaj sodi v kateri zabojnik, lahko pridobiti pri izvajalcu javne službe na tel. 040 757 622 ali pri inšpektorju na tel. 040 672 906 ter tudi na spletni strani Komunale Trebnje, d.o.o.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo