Obvestilo kmetovalcem – 29. januar

Občina Trebnje nosilce kmetijskih gospodarstev na območju Občine Trebnje obvešča, da bo Občina Trebnje tudi v letu 2021 na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 3/21), sofinancirala zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali do na nacionalni ravni dovoljene stopnje 65%. Pri sklenitvi kmetijskih zavarovanj, vam bodo v izbrani zavarovalnici že obračunali sofinancirano zavarovalno premijo v višini 55%, razliko do dovoljenih 65% vam bo na podlagi oddane vloge na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje ter fotokopije zavarovalne police zavarovanja, sofinancirala še Občina Trebnje.

O objavi razpisa boste obveščeni naknadno na naši spletni strani, v Glasilu občanov in drugih sredstvih javnega obveščanja. Za morebitne informacije lahko pokličete na tel. 07 34 81 138 ali pišete na e-naslov: silva.kek@trebnje.si.